PERISKOP® - modulový ekonomický informační systém

PERISKOP® je ucelený informační systém zaměřený na řešení problematiky automatizovaného zpracování dat a informací v obchodních, výrobních a jim podobných organizacích. Zpracovává ekonomické informace související s řízením podniku. Základem je vedení podvojného účetnictví s vazbou na finanční analýzu. Optimalizuje řídící procesy všech částí podniku. Tak jako ostatní ERP systémy umožňuje úpravu řady funkcí dle potřeb zákazníka.

PERISKOP® zahrnuje řadu samostatných modulů pro finanční, obchodní a logistické operace. Tyto moduly mohou být používány samostatně, či být propojeny do funkčního celku dle potřeb konkrétního zákazníka. Systém lze doplnit o moduly vyvinuté dle individuálního zadání na zakázku. Celý systém je původním řešením českých autorů. Po analytické stránce vychází z více jak desetileté působnosti firmy Accord na českém trhu.

Periskop struktura

 

Informace přímo související s produktem

Základní popis produktu PERISKOP®

Technologicky je systém PERISKOP® vystavěn na architektuře Client/Server, což zajišťuje optimální provozní vlastnosti i při větším množství přihlášených uživatelů. O data se stará moderní relační transakční SQL databáze, v současné době výhradně FireBird. Zdroje a informace o této volně šiřitelné databázi je možné získat na http://www.firebirdsql.org. Pro serverovou stranu je možné zvolit operační systém na bázi MS Windows nebo Linux. Vlastní klient je plně 32-ti bitová aplikace.

parametry

Program má jednotné ovládání veškerých agend a současně jej lze snadno ovládat myší i pomocí klávesnice, tak jak je uživatelé znají z předchozích informačních systémů firmy Accord. Samozřejmostí je současná práce v několika modulech a možnost vyvolávat jednu oblast zpracování z druhé, podle potřeby. Příjemná je též práce s doklady, které je možno kopírovat, opravovat a mazat. V systému je podrobná kontextová nápověda.

Celý systém mimo klasických parametrů a rozsáhlých možností nastavení přístupových práv obsahuje i řadu podpůrných prostředků, které zajišťují řadu uživatelských funkcí, které usnadňují práci s programem. Je to například tiskový generátor, export a import dat z a do systému, rozsáhlé možnosti filtru, vytváření grafů nebo správcovské PERISKOP® Console. Systém je samozřejmě kompatibilní s prostředím internetu nebo takových produktů jako MS Office. K vybraným katalogům je možno vkládat obrázky nebo libovolné soubory, které se mohou využívat například jak k tiskům, tak k automatickým náhledům v průběhu práce s programem.

Samozřejmostí je, že systém plně vyhovuje české legislativě včetně například sledování historie vzniku a změn dokladů nebo pracování v různě dlouhých účetních období, které se nemusí krýt s obdobím kalendářním. Účetní období je tedy nezávislé na kalendářním roce. Neomezený je i počet zpracovávaných měn nebo jazykových mutací jednotlivých textů.

Systém je zaměřen také na komfortní prodejní logistiku a silnou podporu marketingu. Centrem jsou společné kmenové kartotéky, které jsou jednotné v celém systému i jeho nadstavbách. K základním patří partneři, zboží, účty HK, řady dokladů, kurzy, měny, útvary, země a měrné jednotky.

Ideou celého systému je, aby se každý údaj zapisoval maximálně jednou, tedy pokud nelze naimportovat automaticky. Z těchto důvodů, mimo generování dokladů v rámci systému, je silně podporován import a export dat s "okolím". V současnosti je podporován například: vstup dat ze čtečky čárového kódu, tisk etiket s čárovým kódem, propojení s elektronickým docházkovým systémem, předávání dat přes PVS, import kurzů ČNB přes internet, elektronické bankovnictví (HomeBanking), prodej přes inteligentní mobilní zařízení (PDA,...), napojení na GPS, e-shop, podávání Intrastatu v elektronické podobě, EDIFACT, napojení partnerů na insolvenční rejstřík, napojení na digitální váhy nebo automatické rozesílaní dokladů elektronickou poštou například v PDF formátu.

Celý systém je sestaven z jednotlivých samostatně fungujících subsystémů, které mohou být používány samostatně či být propojeny do funkčních celků podle konkrétních požadavků.

Přehled základních funkčních modulů systému PERISKOP®

Přehled nadstavbových modulů systému PERISKOP®


Aktuality

29.01.2024

Změny parametrů pro modul Mzdy platné od 1.1.2024

více
28.02.2023

V modulu Mzdy jsou připraveny změny platné od února 2023

více
25.01.2023

V modulu Mzdy jsou připraveny změny pro rok 2023

více