Modul SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Základní charakteristika modulu

Sklad - příjem

Modul SKLADY umožňuje sledovat a evidovat stav a pohyb produktů (zboží) na skladech. Lze evidovat pohyby jednoho zboží v různých cenách, v Kč i v cizích měnách, ve více měrných jednotkách s automatickým přepočtem množství dle zadaných individuálních nebo obecných přepočítacích poměrů.

Modul umožňuje tři metody oceňování zboží ve skladových cenách: váženým průměrem, cenou z příjemky, pevnou (kalkulovanou) cenou.

Údaje se evidují na libovolném počtu skladů.

Zboží na skladech

Při výdeji zboží se používá metoda FIFO, ale zároveň je možné vydávat zboží z konkrétní příjemky, obchodního případu, s konkrétní cenou či s konkrétním výrobním číslem.

Automaticky lze vytvořit inventurní seznam a interaktivně doplnit inventurní rozdíly s možností následného promítnutí těchto rozdílů do skladů.

Modul SKLADY poskytuje souhrnnou a podrobnou logistiku stavů na skladech ve vazbě na objednané množství v časovém členění. Doklady lze automaticky promítat do účetnictví s využitím účetních předkontací. Sklady lze automaticky přecenit nebo evidovat rezervace. Na zboží lze sledovat mimo obvyklých statistik jako je obrátkovost, TOP10 také expiraci nebo jednotlivé šarže.

Související odkazy


Aktuality

20.01.2021

V modulu Mzdy jsou připraveny změny pro rok 2021

více
10.07.2020

V modulu Mzdy jsou připraveny změny platné od 1.7.2020

více
02.02.2020

V modulu Mzdy a personalistika jsou připraveny změny pro rok 2020

více