GDPR

16.04.2018

Periskop® je rozšířen o další funkce podporující ochranu osobních údajů tzv. GDPR

GDPR

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Zkratka znamená General Data Protection Regulation a jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 za dne 27.4.2016, které vstupuje v platnost dne 25. 5. 2018

Podstatou nařízení je ochrana osobních údajů a zavádí po celé EU jednotná pravidla jejich ochrany. V zásadě se snaží dát maximální práva fyzickým osobám a v maximální možné míře omezit hromadné zpracování osobních údajů a tím i riziko jejich úniku a zneužití. Prakticky veškerou odpovědnost za ochranu osobních údajů přenáší na ty, kdo s nimi nakládají. Definuje základní zásady odpovědnosti a přístupu založeném na riziku. Tj. ten, kdo zpracovává osobní údaje, musí vyhodnotit, jaké osobní údaje zpracovává nebo se chystá zpracovávat, jaké hrozí riziko jejich úniku a zneužití a podle toho přijímat opatření pro jejich ochranu. Nařízení přináší i poměrně vysoké sankce. Více na GDPR.

Aplikace Periskop neslouží pro automatizované nakládání s osobními údaji. Osobní údaje zde uložené slouží pouze pro fakturační a mzdové zpracovaní. Již tím, že jsou uloženy v samostatné databázi, jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu. (Narušitel by musel mít přístup k databázi a znát přihlašovací údaje).

Podpora GDPR v IS Periskop®  

GDPR není obecně záležitost IT aplikace, ale organizace práce s daty v konkrétní firmě. Přesto pro její podporu aplikace Periskop® umožňuje:

  • K aplikaci a tudíž k datům má přístup pouze oprávněný uživatel
  • Data jsou uložena v samostatné databázi
  • Povolení změny, nebo prohlížení osobních údajů pouze pro určené přihlášené uživatele
  • Povolení viditelnosti osobních údajů pouze pro některé přihlášené uživatele
  • Potlačení viditelnosti GDPR údajů
  • Možnost uložení písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů k fyzickým osobám
  • Možnost evidence/filtrování platnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • Podpora sledování a archivace veškeré manipulace s daty a zobrazení, co se s nimi dělo
  • Uložení/viditelnost osobních údajů pouze u fyzických osob s platným souhlasem

Nepovoleno zobrazení údajů


Aktuality

20.01.2021

V modulu Mzdy jsou připraveny změny pro rok 2021

více
10.07.2020

V modulu Mzdy jsou připraveny změny platné od 1.7.2020

více
02.02.2020

V modulu Mzdy a personalistika jsou připraveny změny pro rok 2020

více