Modul ÚČETNICTVÍ

Základní charakteristika modulu

Účty HK

Subsystém ÚČETNICTVÍ umožňuje vést podvojné účetnictví dle platných právních norem. Základem je evidence hlavní knihy v Kč i v cizích měnách včetně výkazů. Zpracovává prvotní doklady vzniklé v jiných modulech (Fakturace nákup - prodej, Pokladna, Banka, Sklady, Mzdy, Evidence majetku apod.), umožňuje i prvotní záznam účetních dokladů.

Modul nabízí evidenci tuzemského a zahraničního saldokonta včetně změnového řízení a automatických kurzových diferencí při párování dokladů, vnitropodnikovou evidenci a střediskovou hlavní knihu, evidenci obchodních případů a evidenci DPH včetně výkazu, který je možno odeslat přímo v elektronické podobě. Program nabízí automatické vytváření nevyfakturovaných dodávek, upomínek a penalizačních faktur. Připravuje data pro zpracování ve finanční analýze. Je možné tisknout platební kalendář, který poskytuje informace o očekávaných platbách a inkasech v zadaném časovém horizontu.

Historie dokladuJe možné provádět inventarizaci účtů.

Program dovoluje zpracovávat zároveň několik účetních roků současně a to i při změnách legislativy.

Zpracované a ukončené období lze zablokovat proti změnám. Toto zablokování je v případě nutnosti možné odstranit.

 

Jednotlivé evidence jsou provázané a program je udržuje ve vzájemném souladu.

Související odkazy


Aktuality

29.01.2024

Změny parametrů pro modul Mzdy platné od 1.1.2024

více
28.02.2023

V modulu Mzdy jsou připraveny změny platné od února 2023

více
25.01.2023

V modulu Mzdy jsou připraveny změny pro rok 2023

více