Základní popis SIM®

Program umožňuje evidovat a zpracovávat ekonomické informace spojené s tzv. jednoduchým účetnictvím dle platné legislativy. Zahrnuje několik dílčích evidencí, které se mohou využívat odděleně, ale všechny směřují do účetního deníku. Jednotlivé evidence jsou samozřejmě provázané a ty, které se používají, jsou udržovány v souladu.

Struktura programu

Snadné ovládání a tiskové výstupy

Program přináší příjemné uživatelské prostředí. Ovládání je jednoduché a intutivní. V každém okamžiku jsou zobrazeny všechny přípustné volby a ovládání je obdobné jako v ostatních systémech firmy Accord. Po zadání základních parametrů včetně údajů o vlastní firmě je možno okamžitě pracovat.

Parametry

Program samozřejmě nabízí celou řadu tiskových výstupů od tisku faktury, pokladních dokladů, příkazů k úhradě (které lze samozřejmě řešit i elektronicky) až po evidenci DPH nebo účetního deníku. Výstupy lze následně tisknout, odeslat elektronicky nebo uložit ve formátu PDF. Před tiskem sestav lze samozřejmě údaje předem vyfiltrovat nebo setřídit dle libovolného kriteria.

Obchodní část programu pokrývá oblast nákupu a prodeje zboží a služeb s vazbou na sklad

Faktura nákupní

Oblast zahrnuje evidenci přijatých a vydaných faktur, a to i v cizích měnách,  s vazbou na pohledávky a závazky (saldokonto) a skladouvou evidenci. Doklady vzniklé v obchodní části se automaticky promítnou do účetního deníku. Úhrady se rovněž promítají do saldokonta i do příslušných dokladů v obchodní evidenci. Skladová evidence vzniká buď současně s nákupní a prodejní fakturou nebo ji lze sledovat samostatně. Dochází i k odpisu zásob. Daňové doklady mají vazbu na evidenci DPH.

Faktura prodejní

Kartotéka zákazníků a produktů - důležitá součást obchodní části programu

SIM

Evidence faktur včetně skladové evidence získává informace jednak z kartotéky zákazníků o jejich adresách, identifikačních údajích, bankovních účtech, cenových a provizních skupinách, jednak z kartotéky produktů o přesných názvech, stavech na skladech, sazbách DPH, provizích a cenách. Proto je vhodné se založení těchto kartoték věnovat, i pro jejich opakované využití při urychlení vystavování dokladů. Pro kontrolu nebo rychlé založení zákazníka je možné využít automatické napojení na Ares nebo registr plátců DPH. Z dokladů v oblasti obchodu se lze do kartoték zákazníků a produktů (stejně jako všech dalších) přímo přepnout, zakládat nové nebo měnit stávající.

Produkty

Doklady se sledují v číselných řadách

Rada

Doklady jsou řazeny do číselných řad (může jich být neomezený počet). Jednotlivé doklady se automaticky číslují pořadovými čísly. Jednotlivé druhy dokladů vznikají v příslušných dílčích evidencích (banka, pokladna) a promítají se do účetního deníku automaticky. Je samozřejmě možno využívat pouze některé evidence. V případě potřeby lze účetně sledovat zakázky nebo obchodní případy. Obdobným způsobem je možné zpracovávat jednotlivá střediska.

Účetní deník - stěžejní evidence firmy

Skupiny

Program umožňuje libovolné členění příjmů i výdajů a dovoluje sledovat neomezený počet bankovních účtů i pokladen. Při zahájení zadá uživatel účetní období, se kterým chce pracovat. Program dovoluje zpracovávat několik účetních roků současně. Zpracované a ukončené období lze zablokovat proti změnám. Toto zablokování je v případě nutnosti možné odstranit. Jakýkoliv údaj lze kdykoliv opravit, zrušit či zpětně doplnit.

Obdobi


Aktuality

29.01.2024

Změny parametrů pro modul Mzdy platné od 1.1.2024

více
28.02.2023

V modulu Mzdy jsou připraveny změny platné od února 2023

více
25.01.2023

V modulu Mzdy jsou připraveny změny pro rok 2023

více