Účetnictví 2012

27.01.2012

Legislativní změny v modulu Účetnictví platné od 1.1.2012 jsou připraveny.

1. Změny v evidenci DPH

Od 1.1.2012 je nárokování DPH rozšířeno o stavební a montážmí práce a povinnost vykazovat informace v elektronické formě k přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH.

Pokud se u Vás vyskytne zdanitelné plnění s přenesenou daňovou povinností , evidujte ho v programu pod novými kódy daně „PTP", „OTP" a „UTP". Tyto kódy si založte do kartotéky Kódů DPH a kartotéky Účtů DPH.
Nové kódy daně :
PTP : UP="P" , UVTE="E" , Obsah obchodu = „V"
OTP :UP="O", UVTE="E" , Obsah obchodu = „V"
UTP : UP="U", UVTE="T", Obsah obchodu = „V"

Odvod DPH a nárok na odpočet u přijatých faktur lze automaticky vygenerovat programem do nákupní faktury stejně jako u faktur z Evropské unie, v tom případě uveďte v hlavičce faktury i v položkách zboží kód daně „PTP". Ve výkazu DPH se objeví v řádku 10 a 11.

Odvod DPH u vystavených faktur evidujte pod kódem daně „UTP" , ve výkazu DPH se objeví v řádku 25.

K výkazu DPH můžete v programu vygenerovat Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti $92a odst.6 (DPHEVD). Ten to výkaz je ve formátu XML a lze ho naimportovat do portálu daňové správy ministerstva financí ČR.

Tento výstup můžete vytvořit pod volbou :
Kartotéky/ DPH/ Kódy DPH/ Alt+T/ Evidence k režimu přenesení daňové povinnosti

Pro tento výpis je nutné v programu nově evidovat údaj Kód předmětu plnění:
Tento údaj se zadává v kartotéce zboží a nabývá hodnot :
1 - zlato
2 - povolenky
4 - stavební a montážní práce
5 - zboží uvedené v příloze č.5

Kód předmětu plnění najdete na kartě zboží v prvním řádku za sazbou DPH, údaj „Pr."
Doklady s takto označenými položkami zboží a služeb se objeví do výkazu.

Výkaz se vytváří na straně dodavatele z Přijatých faktur a Nákupek, na straně odběratele z Prodejních faktur a Prodejek.

Pro správnou evidenci je nutné v uvedených dokladech uvádět kód zboží (aby měl program k dispozici Kód předmětu plnění) a množství u všech plnění kromě stavebních a montážních prací.
Kód zboží a množství je nutné uvádět i při fakturaci částek za zboží a služby.

Název a uložení XML souboru se zadává ve vstupním okně úlohy. Standardně se ukládá na adresář SPOOL.

Vytvořený XML soubor načtete do Daňového portálu na stránkách ministerstva financí : www.mfcr.cz stejně jako souhrnné hlášení.

2. Změny v účetních výkazech

Součástí nové verze programu jsou nové výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty pro rok 2011. V kartotéce účetních ukazatelů se při reinstalaci automaticky založí nový kód pro Rozvahu „5BI" a Výkaz zisku a ztráty „5VZZ" včetně celé struktury nových výkazů. Pro tisk nových výkazů je potřeba zadat v Parametrech pro účetnictví tyto dva kódy do příslušných údajů :
Správa/Parametry/Parametry pro účetnictví - údaj Kód ukazatele pro Rozvahu
údaj Kód ukazatele pro Výsledovku


Aktuality

28.02.2023

V modulu Mzdy jsou připraveny změny platné od února 2023

více
25.01.2023

V modulu Mzdy jsou připraveny změny pro rok 2023

více
01.10.2022

Změny parametrů v modulu Mzdy od 1.10.2022

více