Mzdy od srpna 2009

20.07.2009

V modulu Mzdy jsou připraveny legislativní změny v oblasti sociálního pojištění platné od srpna 2009.

V modulu Mzdy a personalistika jsou připraveny legislativní změny dle novely zákona 589/1992 sb. o pojistném na sociální zabezpečení. Dle této novely je možno uplatnit slevy na pojistném na sociální zabezpečení, které budou platit od 1. srpna 2009. Změny jsou promítnuty do všech sestav, výpočtů i změněných výkazů. Dále je možno využít speciální sestavu jako podklad pro výpočet zpětné slevy již v uzavřených mzdách od ledna 2009, což zákon také umožňuje. Na tuto změnu je samozřejmě připraven jak IS ACC, tak ERP sytém Periskop.


Aktuality

20.01.2021

V modulu Mzdy jsou připraveny změny pro rok 2021

více
10.07.2020

V modulu Mzdy jsou připraveny změny platné od 1.7.2020

více
02.02.2020

V modulu Mzdy a personalistika jsou připraveny změny pro rok 2020

více