Změny ve mzdách 2013

19.02.2013

Do rubriky Soubory ke stažení byly přidány aktualizační soubory pro Mzdy a Výkaz DPH.

Změny v nastavení parametrů:

Redukční hranice pro náhradu mzdy za nemoc:
1.reduk.hranice: 151,03
2.reduk.hranice: 226,63
3.reduk.hranice: 453,08

Strop pro soc.pojištění. 1 242 432 Kč

Příspěvek zaměstnavatele na penz.a živ.pojištění = 30 000 Kč (bylo to 24 000)

Průměrná mzda = 24 408 Kč (použije se pro stanovení výše odvodu do stát.rozpočtu za nesplnění povinnosti zaměstnat OZP ve výši povinného podílu - sdělení MPSV č. 446/2012 Sb.)

Pojistné na důchodové spoření se odvádí na FÚ - předčíslí je 41013-číslo účtu FÚ/0710
POZOR: FÚ změnil strukturu, jsou pouze krajské FÚ, se svým jedním účtem

Starobním důchodcům změnit indikátor osobní sleva na "N", i když mají podepsané prohlášení

NOVÉ ÚDAJE:

Daňové tabulky nový záznam: S - solidární daň a k němu do položek "základ daně" = 103536 Kč, "procento daně" = 7% (touto daní mají zdaněny příjmy zaměstnanci, kteří mají "hrubou" mzdu vyšší než 103536 Kč) a tito budou povinni si za r. 2013 podat daňové přiznání)

II. PILÍŘ

- % sociálního pojištění zaměstnance, který je v II.pilíři = 3,5 %
- %, které si zaměstnanec platí místo sociálního pojištění na důchodové spoření = 3 %
- %, které si zaměstnanec platí sám na důchodové spoření = 2 %
do kmenových údajů zadat indikátor, zda je zaměstnanec v II.pilíři A/N

ZMĚNA TISKŮ

- mzdová páska
- mzdový list
- přehled o výši pojistného (i XML)
- příloha k žádosti o nemocenskou dávku (připravuje se i XML) - 2.strana (přibyly údaje o exekucích)
- rekapitulace mezd, odvody daně pojištění, sestava sociál.pojištění, sestava soc.a zdr.pojištění
- potvrzení o zdanitelných příjmech

NOVÉ TISKY

- hlášení na FÚ - přehled za měsíc k důchodovému spoření (včetně XML)
- připravuje se roční hlášení na FÚ k důchodovému spoření (včetně XML)

 


Aktuality

28.02.2023

V modulu Mzdy jsou připraveny změny platné od února 2023

více
25.01.2023

V modulu Mzdy jsou připraveny změny pro rok 2023

více
01.10.2022

Změny parametrů v modulu Mzdy od 1.10.2022

více