Mzdy 2019

14.01.2019

Nové parametry v modulu Mzdy pro rok 2019

Nastavení parametrů:

Slevy/bonusy na děti
1. dítě: 1 267 Kč
2. dítě: 1 617 Kč 
3. a další dítě: 2 017 Kč 

Redukční hranice pro náhradu mzdy za nemoc
1. redukční hranice: 175,00
2. redukční hranice: 262,33
3. redukční hranice: 524,65

Strop pro sociální pojištění = 1 569 552 Kč

Minimální měsíční mzda = 13 350 Kč
Minimální hodinová mzda = 79.80 Kč/hod

Příspěvek zaměstnavatele na pojištění = 50 000 Kč

Základna pro exekuci = 9 643 Kč

Průměrná mzda = 32 699 Kč (použije se pro stanovení výše odvodu do stát.rozpočtu za nesplnění povinnosti zaměstnat OZP ve výši povinného podílu - sdělení MPSV)

Starobní důchodci mají nárok na osobní slevu na dani, t.j. indikátor osobní sleva je "A"

Daňové tabulky záznam: S - solidární daň a k němu do položek "základ daně" = 130 796 Kč, "procento daně" = 7% (touto daní mají zdaněny příjmy zaměstnanci, kteří mají "hrubou" měsíční mzdu vyšší než 130 796 Kč). Zaměstnanci se solidární daní, kteří ji překročili v rámci ročního zúčtování,  jsou povinni podat daňové přiznání.

Dohody o provedení práce se daní srážkovou daní až do 10 000 Kč/měsíčně včetně.

Závislá činnost dle  §6 daněné srážkou až do 3 000 Kč/měsíčně včetně od 1.4.2019.

Pozn.: Od 1.7.2019 menšinová vláda s podporou komunistů plánuje zrušení karenční doby a nemocenská bude tedy vyplácena i první 3 dny nemoci. V této souvislosti se plánuje snížení odvodů za zaměstnance na sociální pojištění. Jeho výše dosud není známa.


Aktuality

29.01.2024

Změny parametrů pro modul Mzdy platné od 1.1.2024

více
28.02.2023

V modulu Mzdy jsou připraveny změny platné od února 2023

více
25.01.2023

V modulu Mzdy jsou připraveny změny pro rok 2023

více