Změny ve mzdách 2016

28.01.2016

V modulu Mzdy jsou připraveny legislativní změny platné k 1.1.2016

Změny, které byly připraveny v průběhu roku:

Rozšíření údajů na kartě zaměstnance.
Na měsíční kartě zaměstnance přibyla záložka "Výplata", kde se interaktivně zobrazuje aktuálně vypočtené výplata. Na záložce "Mzdové údaje" se zobrazuje počet pracovních dnů, svátků v aktuálním měsíci dle kalendáře.
Na konci každého čtvrtletí program automaticky počítá úrazové pojištění dle nastaveného procenta a pojišťovny v parametrické větě. Vše se promítne jak do účetnictví, tak do příkazu k úhradě.
Nová volba samostatných výpočtů "Inicializace počtu stravenek" a "Čistá průměrná mzda"

Změny v nastavení parametrů:

Slevy/bonusy na děti:
1. dítě: 1 117 Kč
2. dítě: 1 317 Kč
3. a další dítě: 1 417 Kč

od mezd za květen 2016 a při ročním zúčtování daní:
1. dítě: 1 117 Kč
2. dítě: 1 417 Kč
3. a další dítě: 1 717 Kč

 

Redukční hranice pro náhradu mzdy za nemoc:
1. redukční hranice: 157,68
2. redukční hranice: 236,43
3. redukční hranice: 472,68

Strop pro sociální pojištění = 1 296 288 Kč

Minimální měsíční mzda = 9 900 Kč
Minimální hodinová mzda = 58.70 Kč/hod

Průměrná mzda = 27 006 Kč (použije se pro stanovení výše odvodu do stát.rozpočtu za nesplnění povinnosti zaměstnat OZP ve výši povinného podílu - sdělení MPSV)

Starobní důchodci mají nárok na osobní slevu na dani, t.j. indikátor osobní sleva je "A"

Daňové tabulky záznam: S - solidární daň a k němu do položek "základ daně" = 108 024 Kč, "procento daně" = 7% (touto daní mají zdaněny příjmy zaměstnanci, kteří mají "hrubou" měsíční mzdu vyšší než 108 024 Kč). Zaměstnanci se solidární daní, kteří ji překročili v rámci ročního zúčtování,  jsou povinni podat daňové přiznání.

Dohody o provedení práce se daní srážkovou daní až do 10 000 Kč/měsíčně včetně.

II. PILÍŘ

- zrušen, u všech zaměstnanců je proto nutné od ledna 2016 nastavit parametr II.pilíř na "N"

ZMĚNA TISKŮ

- přehled o výši pojistného (i XML)
- příloha k žádosti o dávku (i XML)
- roční zůčtování daně z příjmu 


Aktuality

20.01.2021

V modulu Mzdy jsou připraveny změny pro rok 2021

více
10.07.2020

V modulu Mzdy jsou připraveny změny platné od 1.7.2020

více
02.02.2020

V modulu Mzdy a personalistika jsou připraveny změny pro rok 2020

více