MZDY 2012

27.01.2012

V modulu Mzdy jsou připraveny legislativní změny platné od 1.1.2012.

Podrobnosti o změnách v nové verzi Periskop a ACC včetně údajů o nastavení:

1) Je třeba nastavit Parametry pro mzdy: Mzdy -> Parametry -> Údaje o mzdách:
- sleva na dani - základní na osobní(na poplatníka) - 2 070 Kč
- sleva na dani - sleva/bonus na dítě - 1 117 Kč
- maximální bonus na dítě - 5 025 Kč
- strop pro sociální pojištění - 1 206 576 Kč
- strop pro zdravotní pojištění - 1 809 864 Kč - POZOR - nutno zadat, jinak se nevypočítá pojistné na zdravotní pojištění

2) Mzdy -> Parametry -> Údaje o nemocenských dávkách
- náhrady mzdy za nemoc
1. redukční hranice - 146,65 Kč
2. redukční hranice - 219,98 Kč
3. redukční hranice - 439,95 Kč

3) U dohod o provedení práce se při překročení částky 10 000 Kč za měsíc odvádí sociální i zdravotní pojištění. (Vztahuje se na použití mzdových složek 83x a 84x.)

4) Program nyní sám vypočítá průměrný měsíční čistý výdělek, jež je vyžadován úřadem práce pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti.
Průměrný měsíční čistý výdělek se vypočte takto:
- zaměstnanci je třeba ukončit pracovní poměr vyplněním "Data ukončení" a "Důvod ukončení" pracovního poměru (Mzdy - Základní údaje - políčka Datum Ukončení a Důvod ukončení)
- takto ukončenému zaměstnanci je třeba "spočítat" mzdu
- program vyplní údaj o čistém výdělku do nového pole Průměr čistý (Mzdy - Mzdové údaje - pole "Průměr čistý")

5) Byl upraven Zápočtový list (Potvrzení o zaměstnání), které se vydává zaměstnanci po ukončení pracovního poměru.
Na první stranu se tisknou "obecné" údaje, které jsou ze zákona povinné.
Druhá a třetí strana se tiskne v případě žádosti zaměstnance, což se zadá ve vstupním okně: nastavte "Tisk potvrzení" na A. Na druhé straně jsou uvedeny informace o výdělku a nemocech za uplynulý rok. Třetí strana slouží jako formulář, který je možné předat úřadu práce, poslouží pro výpočet podpory v nezaměstnanosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace pro ty, co provádějí srážky ze mzdy na základě exekucí
- životní minimum - 3 410 Kč - nezabav.částka na osobu povinného 5 841,33 Kč
- náklady na bydlení - 5 352 Kč - nezabav. částka na osobu, jíž je poskytováno výživné 1 460,33 Kč
- částka, nad kterou se čistá mzda zabavuje bez omezení 8 762 Kč (třetina zbytku čisté mzdy max. 2 920 Kč)

 


Aktuality

29.01.2024

Změny parametrů pro modul Mzdy platné od 1.1.2024

více
28.02.2023

V modulu Mzdy jsou připraveny změny platné od února 2023

více
25.01.2023

V modulu Mzdy jsou připraveny změny pro rok 2023

více