DPH duben 2011

20.03.2011

Legislativní změny v evidenci DPH platné od 1.4.2011 jsou připraveny.

V souvislosti s legislativní změnou platnou od 1.4.2011 v nárokování odpočtu DPH jsou provedeny úpravy v systémech Periskop a ACC.

V hlavičce nákupní faktury najdete po reinstalaci nový údaj - „Dat. nár. DPH" (datum nárokování odpočtu DPH). Do tohoto údaje zadáte podle nové úpravy zákona o DPH datum obdržení došlé faktury. Tímto datumem se bude program řídit při přiřazení faktury do příslušného měsíce výkazu DPH pro odpočet daně. Do údaje „Dat. zd. pln."(datum zdanitelného plnění) zadávejte údaj Datum zdanitelného plnění uvedené na došlé faktuře. Tímto datumem se bude řídit zaúčtování faktury do účetnictví.

Pokud se u Vás vyskytne zdanitelné plnění dle §92, odst. 4 novely zákona o DPH (Režim přenesení daňové povinnosti), evidujte ho v programu pod novým kódem daně „UTP", „PTP" a „OTP". Tyto kódy si založte do kartotéky Kódů DPH a kartotéky Účtů DPH.

Nové kódy daně :
UTP : UP="U", UVTE="T", Obsah obchodu ="V"
PTP : UP="P" , UVTE="E" , Obsah obchodu ="V"
OTP :UP="O", UVTE="E" , Obsah obchodu ="V"

Odvod DPH u vystavených faktur evidujte pod kódem daně „UTP" , ve výkazu DPH se objeví v řádku 25.

Odvod DPH a nárok na odpočet u přijatých faktur lze automaticky vygenerovat programem do nákupní faktury stejně jako u faktur z Evropské unie, v tom případě uveďte v hlavičce faktury kód daně „PTP".

5.4.2011


Aktuality

28.02.2023

V modulu Mzdy jsou připraveny změny platné od února 2023

více
25.01.2023

V modulu Mzdy jsou připraveny změny pro rok 2023

více
01.10.2022

Změny parametrů v modulu Mzdy od 1.10.2022

více