Modul SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Základní charakteristika modulu

Sklad - příjem

Modul SKLADY umožňuje sledovat a evidovat stav a pohyb produktů (zboží) na skladech. Lze evidovat pohyby jednoho zboží v různých cenách, v Kč i v cizích měnách, ve více měrných jednotkách s automatickým přepočtem množství dle zadaných individuálních nebo obecných přepočítacích poměrů.

Modul umožňuje tři metody oceňování zboží ve skladových cenách: váženým průměrem, cenou z příjemky, pevnou (kalkulovanou) cenou.

Údaje se evidují na libovolném počtu skladů.

Zboží na skladech

Při výdeji zboží se používá metoda FIFO, ale zároveň je možné vydávat zboží z konkrétní příjemky, obchodního případu, s konkrétní cenou či s konkrétním výrobním číslem.

Automaticky lze vytvořit inventurní seznam a interaktivně doplnit inventurní rozdíly s možností následného promítnutí těchto rozdílů do skladů.

Modul SKLADY poskytuje souhrnnou a podrobnou logistiku stavů na skladech ve vazbě na objednané množství v časovém členění. Doklady lze automaticky promítat do účetnictví s využitím účetních předkontací. Sklady lze automaticky přecenit nebo evidovat rezervace. Na zboží lze sledovat mimo obvyklých statistik jako je obrátkovost, TOP10 také expiraci nebo jednotlivé šarže.

Související odkazy


Aktuality

14.01.2918

Nové parametry v modulu Mzdy pro rok 2019

více
16.04.2018

Periskop® je rozšířen o další funkce podporující ochranu osobních údajů tzv. GDPR

více
10.01.2018

V modulu Mzdy a personalistika jsou připraveny změny pro rok 2018

více