Mzdy 2018

10.01.2018

V modulu Mzdy a personalistika jsou připraveny změny pro rok 2018

Změny ve mzdách 2018

Změny v nastavení parametrů:

Slevy/bonusy na děti:
1. dítě: 1 267 Kč
2. dítě: 1 617 Kč (platné zpětně i pro rok 2017)
3. a další dítě: 2 017 Kč (platné zpětně i pro rok 2017)

Redukční hranice pro náhradu mzdy za nemoc:
1. redukční hranice: 175,00
2. redukční hranice: 262,33
3. redukční hranice: 524,65

Strop pro sociální pojištění = 1 438 992 Kč

Minimální měsíční mzda = 12 200 Kč
Minimální hodinová mzda = 73.20 Kč/hod

Příspěvek zaměstnavatele na pojištění = 50 000 Kč

Základna pro exekuci = 9 338 Kč

Průměrná mzda = 29 979 Kč (použije se pro stanovení výše odvodu do stát.rozpočtu za nesplnění povinnosti zaměstnat OZP ve výši povinného podílu - sdělení MPSV)

Starobní důchodci mají nárok na osobní slevu na dani, t.j. indikátor osobní sleva je "A"

Daňové tabulky záznam: S - solidární daň a k němu do položek "základ daně" = 119 916 Kč, "procento daně" = 7% (touto daní mají zdaněny příjmy zaměstnanci, kteří mají "hrubou" měsíční mzdu vyšší než 119 916 Kč). Zaměstnanci se solidární daní, kteří ji překročili v rámci ročního zúčtování,  jsou povinni podat daňové přiznání.

Dohody o provedení práce se daní srážkovou daní až do 10 000 Kč/měsíčně včetně.

Závislá činnost dle  §6 daněné srážkou až do 2 500 Kč/měsíčně včetně.

ZMĚNA TISKŮ

- Příloha k žádosti o nemocenskou dávku - nová varianta formuláře a xml
- Potvrzení o zdanitelných příjmech - drobné změny vzoru formuláře


Aktuality

14.01.2918

Nové parametry v modulu Mzdy pro rok 2019

více
16.04.2018

Periskop® je rozšířen o další funkce podporující ochranu osobních údajů tzv. GDPR

více
10.01.2018

V modulu Mzdy a personalistika jsou připraveny změny pro rok 2018

více