Mzdy 2015

19.01.2015

V modulu Mzdy jsou připraveny legislativní změny platné k 1.1.2015.

 

Změny ve mzdách 2015

Změny:

Možnost zadat zvýšení slev/bonusů na dani pro druhé, třetí a další dítě.
Zrušení odvodu pojistného na zdravotní pojištění z titulu neplaceného volna.
V ročním zúčtování daní možnost uplatnit tzv. školkovné.
Úprava ročního zúčtování pro solidární daň.

Změny v nastavení parametrů:

Slevy/bonusy na děti:
1. dítě: 1 117 Kč
2. dítě: 1 317 Kč
3. a další dítě: 1 417 Kč

Redukční hranice pro náhradu mzdy za nemoc:
1. redukční hranice: 155,40
2. redukční hranice: 232,93
3. redukční hranice: 465,85

Strop pro sociální pojištění = 1 277 328 Kč

Minimální měsíční mzda = 9 200 Kč
Minimální hodinová mzda = 55 Kč/hod

Průměrná mzda = 26 611 Kč (použije se pro stanovení výše odvodu do stát.rozpočtu za nesplnění povinnosti zaměstnat OZP ve výši povinného podílu - sdělení MPSV)

Starobní důchodci mají nárok na osobní slevu na dani, t.j. indikátor osobní sleva je "A"

Daňové tabulky záznam: S - solidární daň a k němu do položek "základ daně" = 106 444 Kč, "procento daně" = 7% (touto daní mají zdaněny příjmy zaměstnanci, kteří mají "hrubou" měsíční mzdu vyšší než 106 444 Kč). Zaměstnanci se solidární daní, kteří ji překročili v rámci ročního zúčtování,  jsou povinni podat daňové přiznání.

Dohody o provedení práce se daní srážkovou daní až do 10 000 Kč/měsíčně včetně.

II. PILÍŘ

- parametry nezměněny

ZMĚNA TISKŮ

- mzdový list
- přehled o výši pojistného (i XML)
- potvrzení o zdanitelných příjmech za DPP
- přehledy a přihlášky pro zdravotní pojišťovny i v elektronické podobě
- podklad pro roční vyúčtování důchodového spoření


Aktuality

14.01.2918

Nové parametry v modulu Mzdy pro rok 2019

více
16.04.2018

Periskop® je rozšířen o další funkce podporující ochranu osobních údajů tzv. GDPR

více
10.01.2018

V modulu Mzdy a personalistika jsou připraveny změny pro rok 2018

více